Empire Ranch Jr_level 1-2_2008
Empire Ranch Jr_level 1-2_2008
Updated: 6/18/2008 10:16 am PDT

Boys 11-12 Level 1


PositionPlayer ClubTodayHoleTotalRoundsTotal
1     
1Osborne, Stephen11-12 Boys Level 1+5F+540     40
2Streshley, Jared11-12 Boys Level 1+6F+641     41
3Holetz, Harrison11-12 Boys Level 1+7F+742     42
4Lichty, Timmy11-12 Boys Level 1+9F+944     44
T5McAlister, Tommy11-12 Boys Level 1+14F+1449     49
T5Loftis, Logan11-12 Boys Level 1+14F+1449     49
T5Manning, Danny11-12 Boys Level 1+14F+1449     49
8Johnson, Patrick M11-12 Boys Level 1+15F+1550     50
9Bak, Christian11-12 Boys Level 1+16F+1651     51
10DiLillo, Andrew11-12 Boys Level 1+18F+1853     53
11Bridgman, Justin11-12 Boys Level 1+20F+2055     55
12Johnson, Matthew P11-12 Boys Level 1+21F+2156     56
13Bessette, Jack11-12 Boys Level 1+56F+5691     91